กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  • พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับปฐมวัย

    พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับปฐมวัย

  • พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับปฐมวัย

    พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับปฐมวัย

  • กิจกรรมคณิต คิดสนุก

    กิจกรรมคณิต คิดสนุก

ประมวลภาพกิจกรรม

ติดตามเรา