• นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

 • กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม

  กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย"

 • กิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

 • วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

  วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต