• นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

 • การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมฉีก ตัด ปะ

  การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมฉีก ตัด ปะ

 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕

  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต