• กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕

  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕

 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน และ Dolphins Bay Show Phuket (โลมาโชว์) จังหวัดภูเก็ต

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน และ Dolphins Bay Show Phuket (โลมาโชว์) จังหวัดภูเก็ต

 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (one day trip) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ธัญญปุระสปอร์ตแอนด์เฮลท์รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ และ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (one day trip) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ธัญญปุระสปอร์ตแอนด์เฮลท์รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

 • กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม

  กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย"

 • กิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

 • วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

  วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต