กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของขาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก  โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน   มีการแสดงของนักเรียน  การมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่๑ และ ๒ ที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ 

Rate this item
(0 votes)
back to top