กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒

       วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมปฐมวัย โดยมีพระครูประคุณสุตกิจ พระมหาเรียน รตโน เป็นวิทยากร  มีคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

Rate this item
(0 votes)
back to top