ศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ระดับปฐมวัย

       เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นศูนย์การแข่งขันกิจกรรมระดับปฐมวัย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี ๒ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ จำนวน ๕๒ โรงเรียน ๒.กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน จำนวน ๔๙ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การทำงานเป็นทีมและรู้จักการแก้ปัญหา

Rate this item
(0 votes)
back to top