การแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางศูนย์ปฐมวัยฯ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นศูนย์การแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับปฐม ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑. การฉีก ตัด ปะ ๒. การปั้นดินน้ำมัน

Rate this item
(0 votes)
back to top