กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูปฐมวัยและนักเรียนอนุบาล ๒-๓ ร่วมกันแต่งกาย ชุดไทยชุดพื้นเมือง มาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของประเพณีลอยกระทง อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป คณะผู้บริหาร คุณครู เด็ก ๆ ร่วมกันรำวงเพลงวันลอยกระทง

Rate this item
(1 Vote)
back to top