กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย"

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง รวมพลังสร้างวินัย" ณ สนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียน บ้าน ชุมชน ให้รู้จักการทิ้งและคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

Rate this item
(2 votes)
back to top