กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๓

       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓

Rate this item
(3 votes)
back to top