ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด 

back to top