โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิงลิชโปรแกรม(E.P.)

ประกาศสอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิงลิชโปรแกรม(E.P.) ชั้น ป.1, ป.2 และมินิอิงลิชโปรแกรม (M.E.P.) ชั้น ป.3-ป.5

? ดาวน์โหลดคลิก

back to top