โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชอนุบาลภูเก็ต

                                                 ประพันธ์โดย อ.อาภรณ์  ชวนุตน์


พวกเรา  อนุบาลภูเก็ต

ใจแกร่งดังเพชรไม่คร้านการเรียน

หนักเท่าไรใจสู้เชื่อคุณครูพากเพียร  หมั่นเล่าเรียนวิชา

พวกเรา  ขยันทำการงาน

สนุกสนานในการกีฬา

ไม่ประพฤติทางชั่วเป็นคนมีคุณค่า กิริยาแสนดี

เราอนุบาลภูเก็ตภูมิใจ

แจ่มใสมั่นในศักดิ์ศรี  ไม่หม่นหมองปองไมตรี

ใจอารีเหมือนมณีล้ำค่า

พวกเราต่างนับถือผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตายาย บิดา มารดา

ไม่ดื้อดึง ท่านห้าม เชื่อฟังคำท่านว่า

เพื่ออนาคตเอย

back to top