ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - 1 -
รองผู้อำนวยการ 1 2 3 - - 3
ครูประจำการ 10 84 94 - 67 27
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 -
ครูอัตราจ้าง 2 9 11 - 10 1
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 2 6 8 1 7 -
รวม 16 102 118 1 86 31
Last modified on วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560 13:27
back to top