ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2559

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 132 105 237
อนุบาลปีที่ 2 127 114 241
รวมระดับก่อนประถม 259 219 478
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 152 156 308
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 147 292
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 145 162 307
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 156 169 325
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 154 177 331
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 163 170 333
รวมระดับประถมศึกษา 915 981 1,896
       
รวมทั้งสิ้น 1,174 1,200 2,374
Last modified on วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560 13:31
back to top