ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตพบปะนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

       เช้านี้ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และรองผู้อำนวยการประกอบด้วยนายมนตรี อารีราษฏร์ นายชรินทร์ ชังอินทร์ และนางปนัสยา รัตนพันธุ์  ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต หน้าเสาธงเพื่อกล่าวตอนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘    

ประมวลภาพback to top