ประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีอนุบาลภูเก็ต โดยมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพback to top