สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ติดตามโครงการ one tablet per child

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าสัมภาษณ์ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพื่อติดตามโครงการ one tablet per child  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ประมวลภาพ

 

back to top