โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

โครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต

      วันที่ ๒ และ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต หัวข้อกิจกรรม “การสอดส่องและแจ้งเบาะแส ครั้งที่ ๑ และ ๒” ณ โรงแรมเมโทรโพล และ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top