ประกาศ:

คณะผู้บริหารร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (วันที่ ๑ กันยายน )

        วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (วันที่ ๑ กันยายน ) และนำน้ำมนตร์มาประพรมเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top