ประกาศ:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย

       วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๒๔ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน, การจัดการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและด้านการจัดสภาพแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top