ประกาศ:

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมคณะเข้านิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top