ประกาศ:

กิจกรรม Big Cleaning Day

      วันศุกร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

back to top