ประกาศ:

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

      วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ประมวลภาพ

back to top