ประกาศ:

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕

       วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินการดำเนินการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top