ประกาศ:

จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน

        วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายวิชิต ได้รับมอบหมายจาก สพป.ภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ "จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารจากกลุ่มเครือข่ายวิชิต และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวิชิต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top