ประกาศ:

ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว

        วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการในโอกาสเข้าประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top