พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๕ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๕ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารฉลองขวัญ  พิธีการประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและนักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู  ปัจจุบันและอดีต ประธานสายชั้นและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

back to top