โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนสังกัด สพป.พะเยาศึกษาดูงาน

       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา จำนวน ๘๑ คน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top