ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา

       วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา  โดยนายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 12 ท่าน ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top