โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรม ABPK Open House "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล"

       วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรม ABPK Open House  "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล" เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยมี นายสายัณห์ ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงและเยื่ยมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

back to top