โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

      วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจ้ดการความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 

back to top