โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

       วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประมวลภาพ


back to top