นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

       วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประมวลภาพ


back to top