โรงเรียนราชวินิตบางแค ประถมศึกษา ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน

       วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแค ประถมศึกษา จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน

back to top