พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 66 ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๖ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พิธีการประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและนักเรียน 

back to top