ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร

     วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top