ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านถิ่น

     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านถิ่น เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top