ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนโชคชัยกระบี่

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโชคชัยกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนระดับชั้นอนุบาล - ประถม, หลักสูตร English Program และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top