ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

    วันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

back to top