ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งภายหลังจากขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานขึ้นสู่เวทีเกียรติยศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักกระเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และได้อ่านพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสพระราชทานแก่สถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top