ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยท่านศึกษานิเทศก์จากสพป.ภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top