โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top