โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบโอเน็ต ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับมอบหมายจาก สพป.ภูเก็ต เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ ตัวแทน สพป.ภูเก็ต และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี รองฯภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ และคณะครู ให้การต้อนรับ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

back to top