แจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

     วันที่ ๒๖ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางนฤมล สิทธิพงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พร้อมกับคณะครูโรงเรียนเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top