มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

     วันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้บริหารและทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การเลื่อนเปิดเทอมนานขึ้น เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อคน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญให้นักเรียนทุนเสมอภาคได้ทานอาหารตามภาวะโชนาการที่ดี

ประมวลภาพ

back to top