โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมการ/การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

    วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓

back to top