โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับคณะตรวจสอบติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

    วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ในการตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top