โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษม ผู้อำนวยการ บริษัทราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส ไทยแลนด์และคณะ

       วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ร่วมต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษม ผู้อำนวยการ บริษัทราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส ไทยแลนด์และคณะ ในการเดินทางมามอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เข้าร่วมการประชุม Zoom Meeting การสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโครงการ MEP, EP,และ IEP ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับ Mr.Ang อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปิงยี่ ประเทศสิงคโปร์ ผ่านทาง Zoom และ ชมการสาธิตการใช้โดรนของนักเรียนโรงเรียนปิงยี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top