โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับคณะเทศบาลนครภูเก็ต ตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียน

       วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยฝ่ายงานบริหารทั่วไป หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครภูเก็ต ในโอกาสเข้าตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ประมวลภาพ

back to top