โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมปิงยี่ ประเทศสิงคโปร์

      วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการบริษัทราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส ไทยแลนด์และคณะ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนมัธยมปิงยี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top