โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

       วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) พร้อมออกโรงทาน (หมี่หุ้นผัด) บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

back to top